Om Stockholm Medical-gruppen


STOCKHOLM MEDICAL OFFICE NFL AB
Bolaget äger och driver läkarmottagningen Stockholm Medical Office på
centrala Östermalm. Mottagningen bedriver hälsovård för företag och
privatpersoner och har ca 5000 regelbundna patienter anknutna genom
avtal. Mottagningen är också en vaccinationsklinik. Mottagningen har
funnits sedan 1989 och flyttade 2002 in i större nyrenoverade lokaler.

STOCKHOLM MEDICAL GROUP AB
Bolaget utför renodlad sjukvård. Bolaget bedriver för närvarande enbart
sin verksamhet i Stockholm Medical Office lokaler.

STOCKHOLM MEDICAL RESORT AB

Bolaget äger och förvaltar fastigheter inom rekreation, fritid och hälsovård.

Samtliga aktier i ovanstående företag ägs av investmentbolaget
STOCKHOLM CAPITAL GROUP AB.

SCG
AB

Bilder: Pixelperfect Digital