Privathälsovård och seniorhälsa


Stockholm Medical Office utför även hälsovård för privatpersoner och har sedan
2003 också en egen seniorhälsa med ett samarbete samt rabatterade priser för SPF 
medlemmar. Stockholm Medical Office - seniorhälsa harspecialutformat en utbyggd 
hälsokontroll som skräddarsytts för att förebygga så många avvikelser och sjukdomsfall 
som möjligt.
Fråga efter hälsokontroll – senior.

Våra sköterskor som utför hälsokontroller och hälsoprofiler är Lena Carle,
företagssköterska och Agneta Kraepelien-Ljunggren, företagssköterska.