Ergonomi och arbetsmiljökonsult


Vår ergonom Jan-Erik Ståhl erbjuder ergonomiutbildningar på företag med
individuella arbetsplatsbesök och efterföljande rapportsammanställning, i första
hand inriktat mot dator och kontorsarbetsmiljöer.

Förutom ergonomiutbildningar och arbetsplatsanalyser hjälper han företag vid
omflyttningar, nyinköp av möbler, belysningsplanering och omflyttningar från egna
rum till "öppna kontor", vilket han har stor erfarenhet av. Jan-Erik samarbetar
med kunniga inredare och har ett brett nätverk inom sjukgymnastik, naprapati,
arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare, arkitekter och belysningsexperter.

Kontakta oss gärna för en offert.