Agneta Kraepelien-Ljunggren


Företagssköterska

Agneta är legitimerad sjuksköterska sedan år 1971 med vidareutbildning inom
medicin- kirurgi och intensivvård. Företagssköterskeutbildning 1992. Arbetat
vid Karolinska sjukhuset mellan 1971-1991. Avdelningsföreståndare på njurmedicin
(1973-1985) och arbetat flera år på intensivvårdsavdelningen. Tjänstgjort vid olika
mottagningar på Karolinska samt olika Företagshälsovårder 1991-1993.

Agneta har arbetat sedan 1993 på Stockholm Medical Office som företagssköterska.