Gitte Eckert


Smärtsköterska

Gitte har arbetat som smärtsköterska sedan 1996 på bl a Kronan, Sabbatsbergs
smärtklinik och Huddinge sjukhus. Gitte har tidigare arbetat på flertalet kliniker
och sjukhus i både Sverige och Danmark. Hon är dessutom Leg psykoterapeut med 
kognitiv inriktning samt har vidareutbildat sig inom stresshantering, pedagogik och
akupunktur. Gitte arbetar from 2003 på Stockholm Medical Office.