Rehabsamordning/Anatomen


Rehabsamordning så här går det till:

1. Inhämta information via samtal med klient; utvärdering av vad som hittills har gjorts. 
    Genomgång av befintliga dokument.

2. Inhämta information via samtal med berörda chefer

3. Kontakt och möte med Försäkringskassan som är beslutande part gällande ekonomisk 
    ersättning. Försäkringskassan kan även bidraga med  ekonomisk hjälp för rehab-
    insattser

4. Möte med alla berörda i rehabprocessen, planering för vidare åtgärder. Det är vårt 
    sätt att kvalitetssäkra att det upprättas en planering för klienten och att den sedan 
    följs, så att klienten på bästa sätt skall kunna återgå till arbete.

5. Uppföljande samtal med alla berörda. Här vill vi kvalitetssäkra så att det finns någon 
    ansvarig som hela tiden följer upp och ser till att det som har bestämts genomförs, 
    samt utvärderar resultatet av insatta åtgärder. Allt i syfte att effektivisera 
    rehabprocessen

Några exempel på vad Anatomen kan erbjuda:

-Förebyggande och hälsofrämjande åtgärder- tydliga, enkla rutiner och förhållningssätt 
  inom  Er organisation.
-Rehabpolicy- Hur skulle Ni vilja att det ser ut?
-Arbetsmiljöpolicy, drogpolicy.
-Vad krävs av dig som företagare- vad säger lagen?
-Vi kan hjälpa till att få människor tillbaka i tjänst inom eller utom företaget,
-Resurs inom det systematiska arbetsmiljöarbetet
-Säkerställa att chefer och medarbetare har tillgång till faställda processer, riktlinjer och 
  verktyg för att ta sitt fulla ansvar i de olika  rehabprocesserna.
-Coacha chefer och medarbetare vid specifika behov.
-Stresshantering