Vaccination


Välkommen att boka tid för vaccinering hos oss. All vaccinering utförs
av sjuksköterskor under överinseende av läkare. Vi kan vid större grupper
även vaccinera på arbetsplatsen.


Resevaccin
TBE-vaccin
Influensavaccin