Vaccination


Turistdiarré
Det vanligaste hälsoproblemet vid resor till länder med sämre hygienisk
standard. Främst i Afrika, Sydamerika och Asien.

Kolera
En tarmsmitta orsakad av bakterier. Sjukdomen orsakar epidemier i Sydamerika,
Afrika och Asien, men drabbar främst lokalbefolkningen då en hög dos krävs
för att insjukna.

Hepatit A
Epidemisk gulsot är en virussjukdom som ger inflammation i levern. Överförs
framförallt genom förorenad mat & dryck. Förekommer i stora delar av världen med
en högre frekvens i länder med sämre hygien.

Hepatit B
Ger inflammation i levern. Sjukdomen sprids genom blodtransfusion, orena kanyler
och sprutor samt sexuellt umgänge. Sjukdomen förekommer framförallt i Sydafrika,
Afrika och Asien.

Gula Febern
En leversjukdom där myggor överför sjukdomen. Afrika och Sydamerika är mest
drabbat. Vissa länder kräver att man är vaccinerad för inresa i landet.

Tyfoid
En infektion orsakat av den svåraste formen av salmonellabakterie. Sprids genom
förorenad mat & dryck. Förekommer främst i Asien, Afrika samt Sydamerika.

Epidemisk hjärnhinneinflammation
En bakteriesjukdom som kan medföra livshotande infektioner på hjärnhinnor och i
blod. Förekommer främst i Afrika, Asien och Arabiska halvön. Smitta sprids via
droppsmitta, ofta behövs nära kontakt med lokalbefolkningen.