TBE-vaccin (fästing)


TBE (fästingburen hjärninflammation) kan spridas till människan via
fästingen. I Sverige inträffar 50-100 sjukdomsfall per år. De allra flesta
som blir smittade har vistats i områden i Stockholms skärgård eller runt Mälaren.

Personer som vistas i dessa områden bör överväga och diskutera vaccination
med läkare.

En fullständig vaccination omfattar tre injektioner. Dessa ges under loppet
av 6-12 månader. Därefter bibehålls skyddet genom injektioner med längre
mellanrum (3-5 år).